Termenii şi condiţii

Prin accesarea şi folosirea acestui site, dumneavoastră acceptaţi, fără limitări sau calificări, termenii şi condiţiile de utilizare, expuse în continuare. Pentru utilizarea în cele mai bune condiţii a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenţie a acestora.

Sunteţi de acord şi acceptaţi că putem adăuga sau şterge orice informaţie de pe site, fără o notificare prealabilă. În cazul în care se fac referiri la alte site-uri, nu garantăm în nicio modalitate, tipul de informaţie pe care o veţi găsi acolo, vizitarea acelor site-uri rămânând strict la aprecierea dumneavoastră.

Site-ul www.dasocado.ro, numit în continuare DASO CADO, este proprietatea S.C. DASO CADO S.R.L., cu sediul în Targoviste, Str.Crangului, nr. 4B, Judeţul Dambovita, cod unic de înregistrare RO 911923, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J15/681/1991, reprezentată legal de către __________________________________.

DASO CADO garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul DASO CADO și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei DASO CADO fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dreptul de a crea o legătura web – link – către DASO CADO este limitat, neexclusiv și revocabil, și este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru DASO CADO sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru.

1. Dreptul de autor asupra informațiilor publicate pe site

Întregul conținut al site-ului DASO CADO – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea DASO CADO și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul DASO CADO a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului DASO CADO numai în limitele menționate în prezentul document.

Pentru raportarea încalcării drepturilor de autor ne puteți trimite sesizarea dvs la adresa de email sesizari@dasocado.ro

2. Contractul de vânzare-cumpărare

2.1. Toate produsele prezentate pe site-ul DASO CADO poartă un caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de achiziție cu privire la acest produs.

2.2. Comanda realizată de către Cumpărător prin intermediul magazinului online DASO CADO sau telefonic constituie un motiv pentru încheierea contractului de vânzare. Vânzătorul va confirma primirea comenzii prin mail la adresa de email specificată în comanda cumpărătorului, însă confirmarea încă nu prezintă ca încheierea contractului de vănzare a fost acceptată de către vănzător.

2.3. Cumpărătorul are dreptul să anuleze comanda, adică să-și retragă intenția de a încheia un contract, fără sancțiuni chiar și până în clipa de expediere a produselor. Cumpărătorul este obligat să anunțe vânzătorul despre anularea comenzii prin intermediul emailului sau telefonic.

3. Produsele și disponibilitatea acestora

Produsele prezente în cadrul site-ului DASO CADO pot fi comandate dacă acestea există în stoc. Dacă un utilizator comandă un produs ce nu există în stoc acesta va fi înștiințat în legătură cu opțiunile pe care le are la dispoziție. Societatea noastră își rezervă dreptul de a nu onora o comandă în cazul în care respectivul produs nu se află în stoc. Nu vor fi livrate produse similare sau asemănătoare cu cele comandate fără o aprobare prealabilă a cumpărătorului.

Imaginile produselor existente în cadrul magazinului DASO CADO sunt cu titlu de prezentare și pot diferi uneori față de produsul real.

Conținutul DASO CADO (texte, descrieri ale produselor, specificații tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit în colaborare cu reprezentanții producătorilor respectivi în țara noastă. Din acest motiv, DASO CADO nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile și specificațiile produselor afișate în site-ul DASO CADO, acestea fiind puse la dispoziția noastră de către reprezentanții fiecărei mărci, sau de către importatorii agreați de aceștia. DASO CADO și partenerii săi își rezervă dreptul să modifice descrierile și specficațiile produselor fără o notificare prealabilă.

4. Prețurile

Prețurile afișate pe site sunt exprimate în RON și nu contin TVA. Prețul afisat nu include cheltuielile de livrare cu excepția cazului în care acest lucru este specificat în mod expres pe site. Prețul tipărit pe factura fiscală emisă va coincide cu cel afișat pe site în momentul efectuării comenzii.
În cadrul site-ului nu există comandă minimă, se pot plasa comenzi pentru orice produs indiferent de valoarea acestuia.

5. Garanția produselor

Termenii și condițiile prezentate respectă legislația în vigoare: Legea 365/2002 privind comerțul electronic, Legea 449/2003, Legea 51/2003 pentru aprobarea OG 130/2000 referitoare la regimul juridic al contractelor la distanță și O.G. 21/1992. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală și certificatul de garanție în original. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

Această garanție nu include deteriorarea provocată sistemelor de instalații din cauza nerespectării indicațiilor, accidentelor, a neatenției, a neglijenței, a utilizării necorespunzătoare a acesteia sau a altor factori care nu au legătură cu defectele de material sau de manoperă. Orice reparație la produsele aflate în termenul de garanție se va efectua în mod gratuit sau se va înlocui în condițiile OG nr.21/1992 revizuită, dacă se confirmă faptul că un defect de material sau de manoperă a reprezentat cauza unei asemenea deteriorări, mai degrabă decât utilizarea necorespunzătoare a sistemului de instalații de către cumpărător.

Conform O.G. 21/1992, garanția constă în remedierea gratuită a deficiențelor apărute la produse în cadrul termenului de garanție și care nu sunt imputabile consumatorului. Aceasta remediere se va face într-un termen rezonabil stabilit prin reglementări.

Conform aceleiași ordonante, vânzătorul este obligat, la cererea consumatorului să înlocuiască produsul sau să restituie contravaloarea acestuia, numai în cazul în care timpul de neutilizare al produsului, din cauza deficiențelor apărute în cadrul termenului de garanție, depășește 10% din acest termen. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului, se face numai după constatarea imposibilității folosirii acestuia și numai dacă această situație nu este imputabilă cumpărătorului.

6. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare

Site-ul DASO CADO este găzduit de serverele unei terțe firme. DASO CADO nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. DASO CADO nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului dasocado.ro. DASO CADO nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul DASO CADO. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

7. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc.

Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

DASO CADO este înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la nr..

Noi respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienților către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale cu privire la acest magazin.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice ……………. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă pe adresa societății noastre.

8. Înregistrare/Abonarea și dezabonarea la newsletter

Abonare și dezabonarea la newsletterul site-ului DASO CADO este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona, urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

Pentru a beneficia de conţinutul informaţional al newsletter-ului pus la dispoziţie de DASO CADO, sunteţi de acord să furnizaţi informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră, în funcţie de specificaţiile din formularul aferent şi sunteţi de acord să oferiţi aceste informaţii corect şi complet.
În cazul în care considerăm că obligaţia aceasta nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la serviciile noastre fără o notificare prealabilă, pe perioada determinată sau nedeterminată.

Abonații newsletter-ului DASO CADO pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului DASO CADO mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, DASO CADO nu poate fi făcut răspunzător sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.
DASO CADO își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă DASO CADO are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

9. Limitare de responsabilitate

DASO CADO nu se face responsabilă pentru prejudiciile (directe, indirecte, accidentale sau nu) ce rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informaţia prezentă în site, precum şi pentru erorile sau omisiunile în conţinut care pot conduce la orice tip de pierderi.

DASO CADO (sau oricare dintre angajaţi, consilieri, specialişti sau web developper-i) nu sunt responsabili pentru acţiunile pe care utilizatorul le întreprinde şi care au rezultate negative, sau care îi produc pierderi de vreun fel, şi nici pentru informaţiile pe care utlizatorul le-a folosit şi au condus la pierderi ale acestuia de orice fel, pentru informaţiile folosite de terţi sau de site-uri cu trimitere la site-ul DASO CADO, şi nici pentru vreun software folosit pe site-ul DASO CADO şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului sau care poate produce alte erori, viruşi, etc.

10. Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de frauda va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între companie și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale din România pentru  acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești.

11. Dispoziții finale

Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe DASO CADO și care nu este deja tratată de niciun articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

În situația în care problema întâmpinată nu este rezolvată într-un timp rezonabil (în cadrul perioadei maxime de de 30 de zile), sau într-un mod satisfăcător, vă rugăm să vă adresați pentru o conciliere amiabilă dlui Petrus Candiano, la adresa de email petrus.candiano@dasocado.ro

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului DASO CADO, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.

Valoarea maxima a daunelor ce pot fi platite de DASO CADO față de orice client este valoarea sumei încasate de DASO CADO de la acest client.